FAUST AND THE GOLEM OF PRAGUE AS TRANSNATIONAL “MEMORY PLACES” OF CENTRAL EUROPE

A. I. Rezvukhina

Abstract


This article examines the archetypal images of Faust and Golem as transnational "memory places" of Central Europe. After the allocation of archetyp-al/mythical/legendary images as special subcategory of "memory places” is briefly justi-fied, further the detailed analysis of its specificity and commemorative potential as "memory places” is given. In addition to the already established research practice of re-ferring to the figure of Faust as to the common European “memory places”, this article tries to justify that the archetypal image of the Prague Golem can also be considered in a similar way in relation to Central Europe.

Keywords


cultural memory; "memory places"; transnational "memory places"; archetype; legend; Faust; Golem; Central Europe; Prague; dialogue of cultures; multiculturalism

References


Boer P., Duchhardt H., Kreis G., Schmale W. (Herausg.). Europäische Erinnerungsorte. Band 2. – München: Oldenbourg Verlag. – 2012. – 626 p.

Eliáš O. Golem: historická studie. – Praha: Půdorys. – 1996. – 102 p.

François E., Schulze H. (Herausg.). Deutsche Erinnerungsorte Band 3. – München: C.H.Beck. – 2001. – 784 p.

Halík T. Holokaust-pokus o filozofickou reflexi [Онлайн ресурс]. 1997. URL: http://halik.cz/cs/tvorba/proslovy-kazani/proslov/20/(дата обращения: 15.12.2021)

Holý J. Karel Čapek: RUR (1920).// Edice Seminář České knižnice. – 2018. – №.12. – p. 5-26.

Jelínek T., Rosenbaum A. Od pražského golema po umělou inteligenci. Česko-izraelské soužití přináší úspěchy//Lidové noviny. [Онлайн ресурс]. 2020. URL: https://www.lidovky.cz/domov/od-prazskeho-golema-po-umelou-inteligenci-cesko-izraelske-souziti-prinasi-uspechy.A201211_193629_ln_domov_rkj/(дата обращения: 15.12.2021)

Jirásek A. Staré pověsti české. – Praha. Slovart. – 2011. – 400 p.

Mackerle I. Tajemství pražského Golema. – Bratislava: CAD Press. – 2010. – 256 p.

Pojar M. Golem v náboženství, vědě a umění. – Praha: Židovské museum. – 2003. – 272 p.

Sadek V. Židovská mystika. – Praha: Fra. – 2003. – 212 p.

Voldřichova-Beránková E. Učiňme člověka ke svému obrazu: Pygmalion, Golem a automat jako tři verze mýtu o umělém stvoření (nejen) v Budoucí Evě Villierse de l'Isle-Adam. – Praha: Karolinum. – 2012. – 317 p.

Архетип / Большой энциклопедический словарь [Онлайн ресурс]. 2021. URL: https://www.vedu.ru/bigencdic/3981/ (дата обращения: 15.12.2021)

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая полити-ка. – М.: Новое литературное обозрение. – 2014. – 323 p.

Женин И. А. Исторические мифы и коллективная память в пространстве исследова-тельских практик//Шаги/Steps. – 2021. - №1. – с. 10-24.

Нора П. Проблематика мест памяти. Франция-память. – Санкт-Петербург: Издатель-ство Санкт-Петербургского университета. – 1999. – с. 17-50.

REFERENC

REFERENCESES

Boer P., Duchhardt H., Kreis G., Schmale W. (Herausg.). Europäische Erinnerungsorte. Band 2. – München: Oldenbourg Verlag. – 2012. – 626 p.

Eliáš O. Golem: historická studie. – Praha: Půdorys. – 1996. – 102 p.

François E., Schulze H. (Herausg.). Deutsche Erinnerungsorte Band 3. – München: C.H.Beck. – 2001. – 784 p.

Halík T. Holokaust-pokus o filozofickou reflexi [Онлайн ресурс]. 1997. URL: http://halik.cz/cs/tvorba/proslovy-kazani/proslov/20/(дата обращения: 15.12.2021)

Holý J. Karel Čapek: RUR (1920).// Edice Seminář České knižnice. – 2018. – №.12. – p. 5-26.

Jelínek T., Rosenbaum A. Od pražského golema po umělou inteligenci. Česko-izraelské soužití přináší úspěchy//Lidové noviny. [Онлайн ресурс]. 2020. URL: https://www.lidovky.cz/domov/od-prazskeho-golema-po-umelou-inteligenci-cesko-izraelske-souziti-prinasi-uspechy.A201211_193629_ln_domov_rkj/(дата обращения: 15.12.2021)

Jirásek A. Staré pověsti české. – Praha. Slovart. – 2011. – 400 p.

Mackerle I. Tajemství pražského Golema. – Bratislava: CAD Press. – 2010. – 256 p.

Pojar M. Golem v náboženství, vědě a umění. – Praha: Židovské museum. – 2003. – 272 p.

Sadek V. Židovská mystika. – Praha: Fra. – 2003. – 212 p.

Voldřichova-Beránková E. Učiňme člověka ke svému obrazu: Pygmalion, Golem a automat jako tři verze mýtu o umělém stvoření (nejen) v Budoucí Evě Villierse de l'Isle-Adam. – Praha: Karolinum. – 2012. – 317 p.

Arhetip / Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar [Onlayn resurs]. 2021. URL: https://www.vedu.ru/bigencdic/3981/ (data obrascheniya: 15.12.2021)

Assman A. Dlinnaya ten proshlogo: Memorialnaya kultura i istoricheskaya politika. – M.: Novoe literaturnoe obozrenie. – 2014. – 323 p.

Zhenin I. A. Istoricheskie mifyi i kollektivnaya pamyat v prostranstve issledovatelskih prak-tik//Shagi/Steps. – 2021. - #1. – s. 10-24.

Nora P. Problematika mest pamyati. Frantsiya-pamyat. – Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta. – 1999. – s. 17-50.
DOI: http://dx.doi.org/10.31312/2310-1245-2021-48-93-107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 A. I. Rezvukhina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.